Keelenõukogu

Eesti keelenõukogu ülesanded

Eesti keelenõukogu loodi Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde 2001. aastal.

Eesti keelenõukogu on Vabariigi Valitsust keelepoliitika arendamisel ja elluviimisel nõustav kogu.
Eesti keelenõukogu:
1) nõustab Vabariigi Valitsust keelepoliitika arendamisel ja elluviimisel;
2) jälgib ja analüüsib keeleolukorda ning keelealaste arengukavade ja teiste strateegiliste dokumentide täitmist, esitades nende kohta seireraportid ja ettepanekud nende muutmiseks;
3) osaleb keelealaste arengukavade koostamises ja kooskõlastamises;
4) teeb ettepanekuid keelealaste õigusaktide muutmiseks;
5) teeb ettepanekuid keeleteemaliste uuringute tellimiseks ja rahastamiseks;
6) korraldab seminare ja konverentse ning keeleteavitust;
7) peab haridus- ja teadusministri volitusel läbirääkimisi keeleküsimustes ja esindab Eestit rahvusvahelistes keeleorganisatsioonides;
8) esitab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga iga kahe aasta järel Vabariigi Valitsusele ülevaate Eesti keeleolukorrast ning eesti keele arengukava ja teiste strateegiliste keelekavade täitmisest.